Peloton4 Yürütme Kurulu

Sarhan Polatateş
Başkan
Ebru Ejder Polatateş
Yürütme Kurulu Üyesi
Serkan Özcan
Yürütme Kurulu Üyesi
Ufuk Kab
Yürütme Kurulu Üyesi
Tolga Polat
Yürütme Kurulu Üyesi (Yedek)