PMI PMBOK6 (Body of Knowledge 6)

PMBOK6 vs PMBOK5

PMBOK 6. Baskı her baskıda olduğu gibi yenilikler ve değişikliklerle yayımlandı. İlk bakışta dikkatimi çekenler:

AGILE

En önemli eklenti sanırım Agile yaklaşımı ile ilgili ayrı bir ekin yayımlanmış olması. PMI ın aslında Agile için sunduğu PMI-ACP sertifikası için önerdiği PMBOK tarzında bir başvuru kitabı yoktu. Bunun yerine bir dizi referans kitap öneriyordu. Böylelikle ek gibi de olsa PMI onaylı bir başvuru kitabı oldu. Ayrıca her bilgi alanının başında da ilgili alanın agile/adaptive (çevik/uyarlanabilir) yaklaşımlar açısından incelendiği kısa bir bölüm eklenmiş. PMI standartlarının sektör/endüstri bağımsız olduğu düşünüldüğünde, proje yönetiminde genelde yazılım projeleriyle özdeşleşmiş gibi gözüken Agile yaklaşımının ne kadar yaygınlaştığının da bir göstergesi oldu.

Standard for PM

“Standard for Project Management” adında ikinci bir bölüm eklenmiş. Ana kitapta bilgi alanları bazında konular işlenmişken, diğer baskılarda olduğu gibi, bu kısımda süreç grupları bazında ikinci bir
özet yapılmış. Buna benzer bir özet 5.baskıda da mevcuttu ama çok daha dar kapsamlı idi. Hem PMP sertifika sınavına çalışırken, hem de projelerini PMI standartlarına göre yapmak isteyip ekibinde sertifikalı yöneticisi olmayan projelerde fayda sağlayabilecek bir kaynağa dönüşmüş. Matrix transpose edilmiş gibi düşünebiliriz, ki bence proje deneyimi olup da PMI ile ilk defa tanışacak bir proje yöneticisi için çok daha pratik ve gerçek hayatla özdeşleştirmesi kolay.

Dökümantasyon

Dökümantasyon*: Evet bazen sıkıcı, gereksiz iş yükü, külfet vb görünebilir. Ama işin gerçeği firma bir projeyi  -başarılı ya da başarısız-  nasıl sonuçlandırırsa sonuçlandırsın, eğer gerektiği kadar kayda almamışsa o projeye yatırdığı emeğin karşılığını tam olarak alamamış demektir. Bunun etkileri kısa değil çoğu zaman orta ve uzun vadede ortaya çıktığı için de maalesef halen gereken önem verilmiyor. Proje deneyim know-how u çöpe gidiyor (teknik know-how kalitesi tartışılsa da daha fazla dökümante ediliyor). PMI 5. Baskıda da her süreçte hangi proje belgelerinin güncellenmesi gerektiğini belirtiyordu. Fakat bu baskıda dökümanları daha da detaylandırıp, her süreç için örnek dökümanları listelemiş. İşi şansa bırakmamış , örn.”Diğer….belgeleri” tarzı tanımları kaldırmış. Net döküman isimleri vermiş.

Çevre

Projelerin yürütüldüğü çevre: Bu bölüm oldukça genişletilmiş. İyi de olmuş bence. Proje yönetimi görevinin çoğunluğunun (70% diyen uzmanlar var) iletişim olduğu düşünülürse, iletişimin doğru ve etkili yürütülmesi için projenin yürütüldüğü ortamın her açıdan iyi bilinmesi şart. Bilmeden önce neyi bilmek gerektiğini bilmek ön şart tabii ki. Buna şirket kültüründen, organizasyon yapısına, şirket yönetim şeklinden, PY ofisinin çalışma tarzına kadar bir çok etken dahil. Tüm bu etmenler bu bölümde detaylandırılmış.

Proje Yöneticisi

Proje Yöneticisinin Rolü: En kilit bölüm aslında. Evet tüm pmboklarda mutlaka bu rolden bahsediliyordur, (5.den öncesini okumadım) ama ilk defa bu kadar detaylı bir bölüm eklenmiş. PMI Talent Triangle® baz alınarak bu yetkinlikleri, Teknik Proje Yönetim, Liderlik ve Stratejik Yönetim becerileri başlıklarında detaylı anlatılmış.
**Bu arada önemli hatırlatma! Mart 2018 sonu itibariyle PMP ve ACP sertifika sınavları yeni versiyona göre yapılacak. Sınava 5. Baskıya göre  çalışanlar varsa bir an önce sınav günlerini belirlemelerinde fayda var.